Diversifikācija

Diversifikācija ir termins, kas, kaut gan lietots ekonomikā, vidējam lasītājam parasti nav skaidrs. Pēc definīcijas tā ir portfeļa stratēģija, kas ir paredzēta riska samazināšanai, apvienojot dažāda tipa investīcijas vienā portfelī. Šīs investīcijas var būt dažādas: piemēram, var investēt akcijās, obligācijās, nekustamajā īpašumā. Citiem vārdiem sakot, diversifikācija ir risku samazināšana, investējot dažādos aktīvos.

Kā praksē darbojas diversifikācija?

Par piemēru ņemsim situāciju, kad ieguldījums tiek sadalīts starp vairākiem aktīviem. Šādā gadījumā katra atsevišķa ieguldījuma ietekme uz portfeli kopumā ir mazāka. Principā, ja salīdzinām ar akcijām, diversifikācija ir viena no priekšrocībām jautājumos, kas attiecas uz ieguldījumu fondu.

Kad izvēlēties diversifikāciju?

Akcijas ir riskants pasākums – to vērtība pieaug ilgākā laika posmā, turklāt nekas nav garantēts. Akcijas vērts iegādāties, ja to vērtība atklātā tirgū pieaug. Protams, vienmēr var notikt uzņēmuma bankrots, kas noved pie tā, ka jūsu ieguldījumu vērtība līdz ar to izzūd – taču arī mazākas problēmas var samazināt akciju cenu.

Varat pārvaldīt savu ekspozīciju ar diversifikāciju, kas, kā jau tika noskaidrots, nozīmē dažādu akciju iegādāšanos. Pēc dažādiem datiem ilgtermiņa atdeve no akcijām ir aptuveni 12% gadā. Protams, obligācijas ir mazāk riskantas, taču to peļņa ir tikai 4%.

Ko ņemt vērā?

Diversificējiet savas akcijas, lai jūsu kopējā ekspozīcija jebkura atsevišķa uzņēmuma akcijām būtu ierobežota – jūs pats varat izveidot labi diversificētu portfeli, neizmantojot papildu maksas pakalpojumus. Ja šaubāties, konsultējieties ar speciālistu.