Dividendes

Kaut gan šis jēdziens tiek lietots diezgan bieži, tomēr pārsvarā cilvēki nezina, ka dividendes ir uzņēmuma jeb akciju sabiedrības tīrās peļņas daļa, kuru saņem akcionārs. Principā, ja akcijas netiek pārdotas, tad dividendes ir vienīgais ienākums no tām.

Kā var zināt, cik lielas būs dividendes, un kā tās saņemt?

To, cik daudz naudas izmaksāt dividendēs, pieņem akcionāru sapulcē. Tās gan varēsiet saņemt tikai tad, kad tiks atvērts vērtspapīru konts bankā– tad dividendes naudas kontā tiks ieskaitītas automātiski. Tomēr jūs nevarat ar tām brīvi rīkoties – jūs varat tikai izmantot piedalīšanos akcionāru sapulcē. Reģistrā varat uzglabāt savas akcijas bez maksas. Gan datumi, kurā tiks aprēķinātas, kā arī datumus, kurā tiks izmaksātas dividendes, nolemj akcionāru sapulcē, kurā varat piedalīties arī jūs, ja esat komitejas loceklis.

Kas ir izdevīgāk: atpirkt akcijas vai dividendes?

Varat atpirkt akcijas, kas izpaužas šādi: uzņēmums atpērk akcijas no akcionāriem. Rezultātā notiek tas, ka jūs nogādājat naudu atpakaļ pie investoriem, bet ar dividendēm ir citādi – tieši uzņēmums noteic, kāda daļa no peļņas tiks izmaksāta atpakaļ akcionāriem.

Ja jums pieder firma, varat izmaksāt dividendes akcionāriem, bet, ja jums ir daudz brīvo līdzekļu, varat izmantot šādu stratēģiju: atpirkt savas akcijas un tādā veidā nogādāt naudu atpakaļ investoriem, kur tā bijusi iepriekš. Dividendes būtībā ir elastīgākas. Vienā vārdā – jāraugās situācija; ja akcijām ir augstas cenas, tad labāks variants ir izmaksāt dividendes.

Tomēr gadījumos, kad firma atpērk akcijas, nevis izmaksā dividendes, tā samazina akcionāru kontroli. Rezultātā menedžments savu kontroli palielina, un investoram ir jāuzticas kompānijas menedžmentam. Konsultējieties par jautājumiem, kad labāk veikt akciju atpirkšanu.