Kā jaunam uzņēmumam iegūt finansējumu

Ir vairāki jaunajiem uzņēmējiem pieejami finansējuma avoti.

Bankas dod iespēju uzsākt biznesu, ieguldot tajā līdzekļus, ko sauc par kredītiem. Kredītu jeb aizņēmumu summas ir atkarīgas no uzņēmēja biznesa plānā ietvertās idejas un uzņēmuma atdeves prognozēm, kas ir nākotnē paredzētā naudas plūsma. Biznesa plāns jāraksta vai nu pašam, vai jālūdz ar to nodarboties sekmīgiem projektu autoriem, kuri labi pārzina gan projektu rakstības, gan investīciju sfēru.

Biznesa plāna nepieciešamība aizved pie nākamās iespējas, kā atklāt papildus finansējumu. Biznesa inkubatori, sēklas kapitāla fondi, valsts un nevalstiskā sektora organizācijas, Eiropas fondi palīdz ar informāciju ne vien par to, kā rakstāms biznesa plāns, bet arī, kā iegūt investoru, kādi nosacījumi ir jāizpilda, lai uzņēmums taptu interesants investoram, un apgādā jaunos uzņēmējus ar pieredzi citās noderīgās prasmēs.

Riska kapitāla fondu līdzekļi arī ir viens no finansējuma veidiem. Atšķirībā no banku kredītiem, kas jāatmaksā laikā, neraugoties uz firmas pozitīvu vai negatīvu attīstību, riska kapitāla investori kļūst par uzņēmuma līdzīpašniekiem, iegūstot uzņēmuma akcijas. Šis ieguldījums, kā jebkurš ieguldījums akciju tirgū, nav nodrošināts pret zaudējumiem, tādēļ riska kapitāla ieguldītājs gan ceļas, gan grimst līdz ar uzņēmuma attīstības fāzēm. Ja uzņēmums bankrotē, riska investīcijas nav jāatmaksā, toties riska kapitāla investori ir tieši ieinteresēti uzņēmuma veiksmē, ieguldot ne vien materiālos līdzekļus, bet izmantojot savu kontaktu loku, palīdzot veidot uzņēmuma klientūru, iesakot biznesa stratēģijas utt..

Biznesa inkubatori ir vieta, kur jaunais uzņēmējs var iegūt palīdzību atlaižu veidā. Piemēram, telpu īrei, grāmatvedības, mārketinga pakalpojumiem. Tā kā daudziem uzņēmumiem šie izdevumi sastāda lielāko daļu budžeta izdevumu, šāda veida palīdzība ir vērā ņemams atbalsta rīks, un jo īpaši mazajiem uzņēmumiem. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra turpmāk arī piedāvās biznesa inkubatorus jaunajiem uzņēmumiem, sadarbojoties ar līdzšinējiem privātajiem biznesa inkubatoriem.

Arī sēklas kapitāla fondi nodarbojas ar jaunradītu ideju atbalstīšanu. Latvijā darbojas Seed Forum International filiāle, kas ļauj satikties jaunajiem uzņēmējiem ar ieinteresētiem investoriem. Tiek organizētas tikšanās, šī biedrība izplata arī mācību materiālus, tiesa, tie ir par maksu, iesaka grāmatas un citus informatīvos materiālus par biznesa uzsākšanu un kapitāla veidošanu. Seed Forum sanāksmēs, kas notiek visdažādākajās pasaules pilsētās, veiksmīgākie biznesa jaunienācēji tiek atbalstīti, nodrošinot tiem dalību forumos, kuros tiekas investori, lai ar savu naudu atbalstītu jaunus uzņēmumus.

Taču investors var būt ne vien milzu kapitāla īpašnieks, bet cilvēks, kuram iepatīkas ideja. Šādus ieguldītājus var meklēt pat draugu un paziņu lokā. Privātie investori tiek saukti par eņģeļiem (angel investors).

Kā redzams, iespējas iegūt kapitālu ir. Vajadzīga izcila ideja, atbalsts un uzņēmums var sākt darbību. Ir sacīts, ka veiksmīgs bizness nav bizness, kas balstīts uz tīru naudas pelnīšanu, bet gan tāda uzņēmējdarbība, kuras pamatā ir doma par cilvēkiem – produktu un pakalpojumu lietotājiem. Uzsākot biznesu, satiekas divas planētas – materiālā un garīgā pasaule. Viena bez otras nevar pastāvēt, ja vēlas biznesu apgādāt ar dvēseli vai ir patiesa vēlme palīdzēt cilvēkiem. Dažus uzņēmējdarbības veidus var uzsākt ar pavisam nelieliem ieguldījumiem, ja darbu dara no sirds un nodarbojas ar to, ko mīl. Jebkuras industrijas pārstāvjiem visās iespējamās sfērās – izklaides, atpūtas, izglītības pakalpojumu, tirdzniecības, nekustamā īpašuma lauciņā – jāvelta laiks, lai izprastu cilvēku vajadzības, dotu tiem tieši to, kas viņiem nepieciešams, padarot sabiedrības dzīvi labāku.