Kas ir inflācija?

Pats nesenākais piemērs ir Zimbabve, kuras prātam neaptveramo summu naudaszīmes tika pārdotas Ebay – inflācija kļuvusi par pierastu lietu. Pierastā cenu pakāpeniska celšanās cilvēkiem šķiet kaut kas pašsaprotams, taču to var izprast.

Pēc definīcijas inflācija ir cenu līmeņa vispārējs pieaugums ekonomikā noteiktā laika periodā. Protams, ja pieaug tikai viena vai divu produktu cenas, tā nav inflācija. Inflācijas gadījumā nauda zaudē savu vērtību.

Ar inflāciju apzīmē cenu pieauguma procesu, to mēra kā cenu vidējā līmeņa izmaiņu procentuālā izteiksmē noteiktā laika posmā. Indekss parāda, kā ir izmainījies vidējais cenu līmenis tipiskas mājsaimniecības pirktajām precēm un pakalpojumiem noteiktā laika posmā. Protams, cenu līmenim pieaugot, naudas vērtība samazinās – tā ir inflācija.

Kā rodas inflācija?

Pirmkārt jau tā rodas, palielinoties vispārējiem izdevumiem, kas netiek attiecīgi segti ar preču un pakalpojumu piedāvājuma palielinājumu. Piemēram, ja pieprasījums turpina pieaugt, bet ekonomikā jau ir iestājusies pilnīga nodarbinātība, kas notiek? Protams, ražotāji atbild uz pieprasījuma pieaugumu ar cenu paaugstināšanu.

Kad palielinās izdevumi?

Protams, var piemeklēt neatliekami pasākumi vai projekti, bet reizēm iemesls ir vienkāršāks – kredīti tiek neefektīvi izmantot. Bieži vien arī paši tirgotāji, gaidot inflācijas pieaugumu, cenšas ātrāk izlietot naudu. Tas savukārt palielina naudas daudzumu apgrozībā.

Kas ir pieprasījuma inflācija?

Tā rodas, ja valdība realizē stimulējošo fiskālo politiku. Tas nozīmē, ka valdība var palielināt savus izdevumus, pieļaujot valsts budžeta deficītu. Šādā gadījumā valdība var tā segšanai izmantot papīrnaudas emisiju, kuras dēļ pieaug naudas daudzums apgrozībā.

Šodien tas notiek reti, jo visbiežāk šim nolūkam izmanto monetāro politiku. Vienkāršā valodā – pazemina aizdevumu procentu likmes. Kā likums, pārmērīga kredītu izsniegšana investīcijām palielina naudas daudzumu apgrozībā, un sekas ir cenu līmeņa vispārējs kāpums un inflācijas rašanās. Ko darīt? Ir jāsamazina pieprasījums.